Traxxas 5000mAh 14,8V 4-Zellen 25C Nr. TRX2888X
600 Queue Tube de Torsion Unité H60252AT

THOR 3655 Brushless Motor 4400KV 191012 TeamMagic E5 RC-WillPower ntcsyg1441-Modellini e giocattoli radiocomandati